Planimetria e kalasë së Elbasanit nga fondi i ushtrisë osmane

Jan 21, 2020 | 0 comments

Planimetria e Kalase së Elbasanit. Shek 19.

Legjenda e hartës:

Kjo hartë i përket ndoshta fundit të shek 19.

(Përkthyer nga osmanologu Ermal Nurja)

  1. Konaku i Dervish Beut. (Biçaku)
  2. Porta e kalasë
  3. Çarshia- Pazari
  4. Shkalla e hartës 120 zira osmane. ( 1 zira = 0,75 metra )
  5. Kulla e Zindanit (Kulla e Burgut)
  6. Skicimi i kalasë së Elbasanit
  7. Porta e Ahmet Agait
  8. Xhamia Sulejmanije
  9. Pjesë të hedhura përtokë

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ndalohet kopjimi dhe riprodhimi pa lejen e administratorit të faqes ose autorit.
Share This