Udhërrëfyesi dokumentar i Elbasanit

Udhërrëfyesi dokumentar i Elbasanit

Çdo popull është produkt i një trashëgimie historike e cila ruhet nëpër arkiva dhe biblioteka të ndryshme. Njëherësh janë fondet arkivore ato që dokumentojnë të kaluarën e një populli, shteti, apo edhe individi. Madje, edhe raportet ndërkombëtare sot krijohen mbi...
Ndalohet kopjimi dhe riprodhimi pa lejen e administratorit të faqes ose autorit.